Presentatie Clusteranalyse internetgebruikers

Op 24 mei jl. heeft Karianne Vermaas in Moskou een presentatie gegeven op het COST-congres “The Good, The Bad and The unexpected: The user and the future of information and communication technologies???.

In de presentatie ging Karianne in op de clusteranalyse die zij met Lidwien van de Wijngaert van de Universiteit Utrecht uitvoerde. In de clusteranalyse werden internetgebruikspatronen van Nederlandse internetgebruikers van 2001 t/m 2005 geclusterd.
De paper “Cluster analysis of internet users: a longitudinal examination is vrij te downloaden. Meer informatie over COST en de conferentie is te vinden op Conference.cost298.org of Cost.esf.org/.