Vernieuwing van methoden voor beleidsevaluatie

De prestaties van overheidsinstellingen staan steeds meer in de belangstelling, zowel vanuit de beleidspraktijk en de beleidswetenschap als vanuit de samenleving. Dat is één van de redenen waarom overheden steeds vaker beleid evalueren. In de afgelopen jaren heeft Dialogic een aantal beleids- en programma-evaluaties uitgevoerd, ondermeer van het nationale antennebeleid, Kenniswijk, WBSO en ICT-beleid voor het MKB. Frank Bongers en Pim den Hertog hebben onlangs in het tijdschrift Bestuurswetenschappen (jaargang 61, no. 3) een artikel geschreven over strategische en methodische uitdagingen bij beleidsevaluaties. Zij bundelen daarmee ervaringen uit de praktijk en spiegelen die aan de theorievorming over evaluaties.

 

De stelling in dit artikel is dat beleidsevaluaties nog te vaak uitgaan van lineaire beleidsprocessen en daarmee onvoldoende recht doen aan de complexer geworden beleidspraktijk. Betrokken partijen hebben bijvoorbeeld uiteenlopende verwachtingen over het gevoerde beleid, hanteren verschillende maatstaven om een beleid te beoordelen en kunnen op verschillende manieren een rol spelen in een beleidsevaluatie. De veranderende beleidspraktijk vraagt volgens ons dus ook om een vernieuwing van de methoden voor evaluatieonderzoek. U kunt het artikel opvragen bij een van de auteurs Frank Bongers of Pim den Hertog.