Dialogic voert onderzoek uit naar internet als databron

De overheid investeert al jaren (mede) in publicaties en statistieken op het gebied van elektronische communicatie, maar de snelle veranderingen op ICT gebied laten zich moeilijk vangen in conventionele statistieken. Daarom doet Dialogic in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek naar het gebruik van internet als databron. Hierbij gaat het om handig gebruik te (leren) maken van data op en van internet, zoals ruwe data, verkeersgegevens, internet statistics, data van allerhande aanbieders en onofficiële partijen die data, indicatoren en statistieken publiceren. Uiteindelijk zou deze alternatieve set van data, indicatoren en statistieken als het ware een tweede pijler kunnen vormen naast de huidige set van officiële statistieken.

 

De opdrachtgever is het Ministerie van Economische Zaken. In het projectteam zitten Pim den Hertog, Ronald Batenbrug, Robbin te Velde, Reg Brennenraedts. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Prof. dr. Sjaak Brinkkemper (hoogleraar Informatiekunde bij het Center for Organization and Information – Universiteit Utrecht) en drs. Slinger Jansen (promovendus Center for Organization and Information – Universiteit Utrecht).

 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Reg Brennenraedts.