Dialogic draagt bij aan rapport ‘Fostering Innovation in Services’

De onafhankelijke Expert Group on Innovation in Services heeft 9 maart haar rapport naar buiten gebracht. Op verzoek van DG Enterprise van de Europese Commissie heeft de expert groep onder leiding van Professor Jeremy Howells een visie gegeven op de rol van innovatie in diensten. Het rapport formuleert een strategie en beleidskader om diensteninnovatie in de Europese Unie te bevorderen. Naast suggesties voor het sensibiliseren van bestaande vormen van (breed gedefinieerd) innovatiebeleid wordt ingegaan op specifieke vormen van beleid die mogelijk zijn om diensteninnovatie te bevorderen (waaronder het oprichten van een European Service Innovation Centre). Namens Dialogic maakte Pim den Hertog deel uit van de expertgroup. Hij bracht onder andere de resultaten van de RENESER-studie in en een rapporteursreport over R&D in services alsmede de rationale voor een diensteninnovatiebeleid.

Het rapport ‘Fostering Innovation in Services’ kunt u vinden op via de site van Europe-innova.org. Het document ligt ter consultatie voor en in mei 2007 zal de Commissie mede op basis hiervan haar plannen en suggesties bekend maken om diensteninnovatie te bevorderen.