Workshop serious gaming

Op maandag 19 maart is door Dialogic de workshop ‘Serious Gaming’ georganiseerd. De workshop is onderdeel van een studie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) naar de inzet van serious games en gametechnologie in de maatschappelijke sectoren zorg, veiligheid en mobiliteit.

Een serious game is een computerspel met een ander doel dan (alleen) entertainment. Het spelelement van serious games maakt ze onderhoudend. Dit kan een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen van de game: bijvoorbeeld het verhogen van de betrokkenheid van de gebruiker. Serious games zijn meer dan educational games. Ze vormen een breder genre. Zo vallen games met een ander serieus doel dan educatie, zoals pijnbestrijding en fobiebehandeling, ook onder de serious games.

Bij de workshop waren zowel game developers als (potentiële) afnemers en experts (UU, HKU, TNO) op het gebied van serious gaming voor de maatschappelijke sectoren aanwezig. Verdeeld in subgroepen bespraken ze de volgende stellingen:

  1. Serious games en entertainment games hebben niets met elkaar te maken.
  2. Voor serious games zijn grafische vormgeving en game play van ondergeschikt belang.
  3. Bij de overdraagbaarheid van elementen van een serious game zijn het doel (waar wordt de game voor ingezet, wat zijn de taken die de spelers moeten uitvoeren) en de context (in welke type organisatie wordt de game ingezet, hoe is de samenwerking tussen de medewerkers vormgegeven) belangrijker dan de uiterlijke kenmerken (grafische vormgeving).
  4. Kennis van een bepaalde sector is belangrijker bij de ontwikkeling van een serious game dan kennis van het ontwikkelen van games.
  5. Serious games vervangen vaak geen bestaande praktijken maar brengen nieuwe mogelijkheden/praktijken met zich mee. Er is dus geen sprake van kostenbesparingen door substitutie, wel (eventueel) van kwaliteitsverbetering door complementariteit.

Op dit moment is de verhouding tussen kosten en baten voor het gebruik van serious games niet onverdeeld positief: de kosten vallen vaak relatief hoog uit en de baten zijn onduidelijk.