Nieuwe medewerkers december 2006

Sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief is Dialogic 5 medewerkers rijker! Voor het verhaal achter de gezichten:

Guido is momenteel bezig met het behalen van zijn master diploma aan de Universiteit Utrecht, afstudeerriching Business Informatics. In september 2006 is hij begonnen bij Dialogic als research assistent voor 2 dagen in de week om te assisteren bij verschillende onderzoeksprojecten.

Barbera studeerde Algemene Sociale Wetenschappen in de afstudeerrichting ‘Communicatiestudies’ aan de Universiteit Utrecht. In 2006 rondde zij haar studie af met een afstudeeronderzoek dat in het teken stond van de elektronische overheid. Sinds oktober 2006 werkt Barbera als onderzoeker en adviseur bij Dialogic en is ze onder andere betrokken bij projecten op het gebied van elektronische overheid en technologiebeleid (stimulering van bètastudies).

Bram studeerde af aan de Universiteit van Tilburg, MSc. in Organisation Studies, met als specialisatie ‘Strategie & Innovatie en Netwerkconfiguratie’. Binnen Dialogic is hij onder andere werkzaam op het gebied van innovatiebeleid en kwantitatieve methoden.

Ook op het secretariaat is er de afgelopen maanden veel veranderd. Vanwege langdurige ziekte van twee van de leden van het secretariaat zijn Kristel en Floor in september in dienst gestreden om het secretariaat te versterken.

Kristel heeft net haar bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen behaald. Zij is voornemens haar studie volgend jaar te vervolgen en af te ronden met een masterdiploma. Dit ‘tussenjaar’ benut ze onder andere door bij Dialogic de secretariële taken voor haar rekening te nemen.

Floor studeerde Nederlandse taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘taalverandering en taalvariatie’. Ze schreef haar scriptie over ‘vroeg vreemde taalonderwijs’ (in dit geval: Engels in de eerste klas van het basisonderwijs). Bij Dialogic houdt ze zich vooral bezig met secretariële ondersteuning.

Naast de vijf nieuwe medewerkers is er sinds november 2006 ook een stagiair werkzaam bij Dialogic: Marijn Plomp. Marijn is laatstejaars masterstudent Informatiekunde van de Universiteit  Utrecht. Zijn afstudeerstage betreft het project ‘ketendigitalisering en innovatiepositie in de Nederlandse detailhandel’. Hij hoopt daarbij niet alleen inhoudelijk veel te leren, maar ook het reilen en zeilen binnen een ‘echt bedrijf’ te ervaren.

Van twee medewerkers hebben we inmiddels afscheid genomen. Liesbeth Verhagen verliet Dialogic in juni 2005. Zij werkt tegenwoordig als inkoper van damesmode bij de Bijenkorf en heeft met deze functie een baan gevonden die meer aansluit bij haar studieachtergrond. Bovendien lag haar hart altijd al bij de mode en kan ze deze ambitie met haar huidige baan vervullen. Marian Bos hielp in de zomermaanden Dialogic uit de brand door het secretariaat te bemannen. Zij is momenteel werkzaam als docent klassieke en energetische massage aan de Holos Academie voor massagetherapie in Utrecht.