Evaluatie NDG/CIC

Dialogic evalueerde de programma’s Nederland Gaat Digitaal (NGD) en Concurreren met ICT-Competenties (CIC) -uitstraling voor de periode 2001 tot 2005. Doel van de programma’s is de bekendheid met en toepassing van ICT/e-business in het MKB te bevorderen. De activiteiten binnen de programma’s richten zich op advies en ondersteuning van ondernemers en brancheorganisaties, onder andere via handboeken, websites, workshops, seminars en adviezien.

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen: webenquĂȘte onder gebruikers van de programma’s en onder branchorganisaties; interviews met beleidsmedewerkers en uitvoerende instanties (Syntens, Media Plaza, SenterNovem) en desk research (naar de beschikbare gegevens en (voortgangs)rapportages m.b.t. organisatie, vormgeving en monitoring van de programma’s). De evaluatie beoogt inzicht te verschaffen in de mate waarin de programma’s effect hebben op het gebruik van ICT/e-business door het MKB. De uitkomsten worden gebruikt voor eventuele bijstelling van het betreffende ICT/e-business beleid. De Evaluatie Nederland gaat Digitaal en CIC uitstraling/NBDI is te vinden op deze site.