Enterprise Monitor 2006

Een goed ondernemingsklimaat heeft een positieve invloed op economische groei omdat het een aantrekkende werking heeft op investeringen. Dialogic verzorgde met het ministerie van Economische Zaken en het CBS de publicatie van Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006. Aan de hand van een zeventigtal indicatoren worden de economische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van twintig landen beschreven. De meeste aandacht gaat uit naar de situatie in Nederland.