Breedband in Utrecht

Eind april 2006 verscheen de rapportage Breedband in Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht. Dialogic presenteert daarin een inventarisatie van het breedbandbeleid in de 29 Utrechtse gemeenten en de beschikbaarheid van open (glasvezel)infrastructuren in de provincie. Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal breedbandprojecten in de sectoren onderwijs, veiligheid, zorg, wonen en welzijn. De inventarisatie biedt tot slot een aantal aandachtspunten voor het breedbandbeleid van de provincie.