Nieuwe medewerkers 2006

In de eerste maanden van het nieuwe jaar vonden diverse veranderingen plaats in de personele bezetting. Menno Smidts, Bart Nieuwenhuis en Marieke Fijnvandraat verlieten Dialogic en tegelijkertijd mochten we weer een aantal nieuwe onderzoekers/adviseurs begroeten: Ronald Batenburg, Corine Zijderveld, Reg Brennenraedts en Harry Bouwman.

Ronald Batenburg is voor twee dagen in de week verbonden aan Dialogic. Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent Organisatie en Informatie bij het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Universiteit van Utrecht. Tot zijn aandachtsgebieden behoren (o.a.): ICT en arbeid, ICT in de zorgsector, implementatie van bedrijfsbrede informatiesystemen, Business-IT alignment, telewerken,  e-procurement en CRM- en ERP-systemen.

Corine Zijderveld heeft als onderzoeker gewerkt bij de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO). Voor Dialogic is ze op het moment actief op de werkvelden onderwijs en breedband. Voor SEO publiceerde Corine Zijderveld (o.a.) op de terreinen gezondheidszorg, cultuur en kennisbescherming.

Reg Brennenraedts studeerde aan de TU Eindhoven (Technische Innovatiewetenschappen) en aan de HTS Eindhoven (Elektrotechniek). Zijn expertise ligt op het gebied van innovatie en breedband, telecom en media.

Tot slot is Harry Bouwman, universitair hoofddocent Informatie- en Communicatietechnologie aan de TU Delft, voor een dag per week aangetrokken als onderzoeker/adviseur bij Dialogic.

In 2006 namen we ook afscheid van drie van onze medewerkers. Marieke Fijnvandraat werkt sinds maart voor Cap Gemini als consultant op het gebied van telecom & media. Menno Smidts en Bart Nieuwenhuis begonnen een eigen consultancy: Menno Smidts houdt zich met Envolve public entrepreneurship voornamelijk bezig met het opzetten van innovatieve breedbandprojecten (infrastructuur en diensten). Lopende projecten (zoals BreedNet Amersfoort) worden in samenwerking met Dialogic afgerond en in de toekomst worden ook gezamenlijk projecten uitgevoerd. Bart Nieuwenhuis startte het managementsadviesbureau Knowledge for Business Innovation. Hij adviseert op het gebied van innovatie en strategieontwikkeling, vaak bij ICT-gerelateerde projecten. Bart Nieuwenhuis blijft als associé verbonden aan Dialogic. We wensen Marieke, Menno en Bart veel succes op hun nieuwe werkplek