Monitoring Universum Programma

Het Platform Bèta Techniek (PBT) wil met het Universum Programma (UP) een bijdrage leveren aan de belangrijke ontwikkelingen in het kader van de Nederlandse kennismaatschappij. Het UP moet er voor zorgen dat meer middelbare scholieren dan nu kiezen voor bèta en technische studies in het hoger onderwijs.

 

Om greep te krijgen op de ontwikkeling en effectiviteit van het UP is behoefte aan een monitor die in algemene zin inzichtelijk kan maken hoe de scholen vorm geven aan de vernieuwing van het bètaonderwijs, welke vernieuwingspatronen zich daarbij voordoen (in termen van het kompas) en welke good practices tot voorbeeld kunnen dienen. Dialogic is ingeschakeld voor de ontwikkeling en uitvoering van deze monitor.