Evaluatie Philips universitaire clusterprojecten

De Philips universitaire clusterprojecten zijn bedoeld om het bedrijf meer te laten samenwerken met de Nederlandse kennisinstellingen en de R&D-functie van Philips in Nederland te verankeren. De universitaire clusterprojecten vormen een betrekkelijk klein onderdeel van het totale pakket aan afspraken met Philips (de zogenaamde Kaderafspraak); de coördinatie ligt bij het ministerie van Economische Zaken. In opdracht van het ministerie voerde Dialogic een evaluatie uit waaruit naar voren komt wat de bijdrage van de universitaire clusterprojecten is aan:

 

1. de versterking van de structurele samenwerking tussen Philips en de Nederlandse kennisinstellingen,
2. de bevordering van wederzijdse kennisoverdracht tussen Nederlandse kennisinstellingen en Philips. De evaluatie verscheen eind oktober 2005.