Evaluatie nationaal antennebeleid

Dialogic evalueerde het gevoerde, nationale antennebeleid tussen 2000 en 2005. Doel van dit beleid is het binnen duidelijke kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor opstelpunten van antennes.