Enterprise Monitor 2005

Samen met het CBS en het ministerie van Economische Zaken werkt Dialogic aan de ontwikkeling van een Enterprise Monitor voor Nederland. Deze kan dienen als benchmark op het gebied van ondernemingsklimaat, innovatie en concurrentiekracht. Doelstelling van deze internationaal vergelijkende Enterprise-monitor is drieledig:

1. het creëren van een onbetwiste bron op het gebied van ondernemingsklimaat, innovatie en concurrentiekracht;

2. het feitelijk inzicht verschaffen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op genoemde terreinen;

3. het tijdig signaleren van trends en issues die van belang kunnen zijn voor te maken beleidskeuzes van politici en beleidsmakers.