Zorg

De zorg is met ruim 1,4 miljoen werknemers een van de grootste sectoren van Nederland. Naar verwachting zal de behoefte aan zorg (en daarmee zorgprofessionals) als gevolg van vergrijzing de komende jaren verder blijven groeien. Naast het opleiden van voldoende zorgprofessionals, zijn zorginnovaties van groot belang om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Dialogic werkt binnen het zorgdomein voornamelijk nauw samen met de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in de regio’s bij het adviseren en begeleiden van de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk. Hieronder staan een aantal voorbeelden uitgewerkt over hoe dit in de praktijk plaatsvindt. 

 • D3 Wijkscan
  In opdracht van D3, het kenniscentrum dat alle organisaties uit het ROS-netwerk ondersteunt op informatiemanagement, heeft Dialogic de D3 Wijkscan ontwikkelt. In dit dashboard wordt op basis van een groot aantal zorg-datasets (afkomstig van CBS, Vektis, RIVM, GGD, et cetera) informatie getoond op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Hierdoor zijn de informatiemanagers van het ROS-netwerk in staat om kwantitatieve analyses te doen over ontwikkelingen binnen en tussen regio’s.

 • GezondVeluwe dashboard
  Het doel van het programma GezondVeluwe is om de gezondheidszorg en ondersteuning duurzaam te organiseren voor 150.000 inwoners in regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, in samenwerking met inwoners, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Om deze ambitie te ondersteunen volgt Dialogic de gezondheidsstatus van de burgers en doelpopulaties in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in het interactieve GezondVeluwe dashboard waarin verschillende openbare zorgbronnen zijn geïntegreerd.
 • Informatiemanagement dashboard
  Deze website bevat informatie van verschillende ROS’en over het toepassen van informatiemanagement in zorgprojecten. De informatie is toegespitst op uitgevoerde en lopende projecten. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor onderzoek in de verschillende onderzoeksfases uitgewerkt. Bij iedere fase staat aangegeven welke tools er beschikbaar zijn voor deze fase. De onderstaande afbeelding geeft een visuele representatie van de opzet van het dashboard.
   

meer weten over zorg? Neem contact op met Sven Maltha
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.