Cybersecurity en criminaliteit

Veiligheid en criminaliteit zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die blijvend aandacht vragen. Ontwikkelingen gaan zo snel dat het veiligheidsdomein wel mee moet innoveren. Zo verschuiven criminelen hun activiteiten steeds meer naar de onlinewereld en opereert de georganiseerde misdaad steeds professioneler.

Dialogic voert binnen dit werkveld onder andere onderzoek uit naar wets- en beleidsevaluaties, verkennende studies naar het gebruik van data(banken), innovatieve technieken en innovatieve onderzoeksmethoden.

Eén onderwerp waar wij in het bijzonder op actief zijn is cybersecurity en cybercriminaliteit. De afgelopen jaren hebben wij hier vele onderzoeken naar uitgevoerd, voor zowel WODC/JenV, EZK, BZK, BZ, politie en de EC. De thema’s lopen uiteen van ransomware en open source encryptie tot de evaluatie van de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). Dit jaar waren wij ook aanwezig als sprekers op de jaarlijkse ONE Conference.

meer weten over cybersecurity en criminaliteit? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant