Klimaat en energie

Het klimaat en de energietransitie leveren belangrijke en complexe maatschappelijke vraagstukken op.

Nederland staat voor een enorme opgave op het gebied van klimaat en energie. In het klimaatakkoord stellen Nederlandse organisaties en bedrijven het doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In de Nationale Klimaatwet is dit doel aangescherpt naar een reductie van ten minste 55% in 2030, gevolgd door klimaatneutraliteit in 2050.

Een duurzame energievoorziening wordt bovendien steeds belangrijker geacht in het kader van strategische autonomie. Om deze klimaatdoelen te halen moeten overheden, bedrijven en burgers samen aan de slag om een grote maatschappelijke transitie te doorlopen die onder meer raakt aan de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw, en onze elektriciteitsvoorziening.

De onderzoekers van Dialogic kunnen overheden hierbij ondersteunen met gedegen onderzoek en advies. Een aantal manieren waarop we dat doen:

  • Monitoring en evaluatie van klimaat- en energiebeleid
    Voor de verantwoording van overheidsbeleid is goede monitoring en evaluatie wenselijk. Dialogic heeft de afgelopen jaren diverse (beleids)evaluaties uitgevoerd in het klimaat- en energiedomein, bijvoorbeeld van de energie-innovatieregelingen, de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu, de fiscale maatregelen voor (plug-in) elektrische voertuigen en de energiestrategie van de gemeente Venray. Door een ruime ervaring met diverse evaluatiemethoden in verschillende sectoren, heeft Dialogic de juiste vaardigheden in huis om beleidsmakers te ondersteunen.
  • Effecten van digitalisering op energie-infrastructuur
    Digitalisering van energie-infrastructuur draagt bij aan efficiënter energiegebruik. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van het energiesysteem toe. Dialogic kan zowel met kwantitatieve als meer kwalitatieve onderzoeksmethoden de impact van digitalisering op energie infrastructuur in kaart brengen. Zo hebben wij eerder onderzoek gedaan naar de cybersecurityrisico’s van slimme apparatuur en de impact van digitalisering op het elektriciteitsnet.
  • Onderzoek naar duurzame innovatie-ecosystemen
    Innovaties vormen een belangrijke randvoorwaarde voor de verduurzaming van onze maatschappij. Om richting te geven aan deze transitie zijn (eco)systemen nodig waarin complementaire innovatieactiviteiten gezamenlijk bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. Dialogic is expert op het gebied van missiegedreven innovatiebeleid en systeem- en transitiebeleid. Dialogic was onder meer betrokken bij het opstellen van het nieuwe evaluatiekader voor systeem- en transitiebeleid ‘Durf te leren, ga door met meten’. In de afgelopen jaren heeft Dialogic bovendien onderzoek uitgevoerd naar diverse duurzame innovatie-ecosystemen, bijvoorbeeld in de luchtvaart- en maritieme sector. Ook heeft Dialogic zelf deelgenomen aan dergelijke ecosystemen tijdens de uitwerking van diverse groeifondsvoorstellen.
meer weten over klimaat en energie? Neem contact op met Femke van Wijk
Onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.