Digitale connectiviteit

Vaste en mobiele telecomnetwerken vormen de ruggengraat van alle digitale diensten en toepassingen. De netwerken in Nederland hebben een hoge kwaliteit en zijn voor veel bedrijven en consumenten beschikbaar. Het eigendom en beheer van deze netwerken is primair in handen van private partijen, maar de overheid heeft een belangrijke rol in het reguleren, stimuleren en monitoren van deze belangrijke markt.

Dialogic ondersteunt overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau bij het vormgeven en uitvoeren van hun telecombeleid.

  • Mapping en capaciteit digitale infrastructuur
    Op regelmatige basis brengen wij de ligging en capaciteit van de Nederlandse digitale infrastructuur in kaart. Ook kunnen wij, op basis van het Antenneregister, de capaciteit van en vraag naar mobiele netwerken modelleren. Hiermee ontstaat een beeld van huidige en toekomstige knelpunten in de netwerken.
  • Technologieverkenningen
    Om tegemoet te kunnen blijven komen aan de vraag, moeten netwerkeigenaren en technologieleveranciers continu investeren in innovatie en netwerkopwaarderingen. Wij helpen partijen als het Agentschap Telecom, ACM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met vragen over de mogelijkheden en ontwikkelingen in telecomtechnologie.
  • Lokaal en regionaal antenne- en glasvezelbeleid
    Lokale en regionale overheden hebben een belangrijke rol bij de uitrol en het onderhoud van de vaste en mobiele netwerken. Zij maken de spelregels rondom de inpassing van netwerken en het borgen van publieke belangen, zowel boven- als ondergronds. Dialogic helpt gemeenten bijvoorbeeld bij het opstellen van Antennebeleid of bij de coördinatie rondom de stormachtige uitrol van nieuwe glasvezelnetwerken.
meer weten over digitale connectiviteit? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.