Arbeidsmarkt

Net als onderwijs is ook een goed functionerende arbeidsmarkt een belangrijk randvoorwaarde voor de sociale en economische ontwikkeling van onze samenleving. Zeker gezien de veranderingen die de laatste jaren plaatsvinden op de arbeidsmarkt, niet in de laatste plaats door de invloed van digitalisering en technologie.

Dialogic helpt opdrachtgevers op diverse manieren om meer inzicht en grip te krijgen op de arbeidsmarkt.

  • Onderwijs-arbeidsmarktmonitors
    Dialogic heeft de afgelopen jaren diverse onderwijs-arbeidsmarktmonitors ontwikkeld. Deze monitors, die de vorm hebben van dashboards, bieden op sectoraal niveau inzicht in de aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt. Ze geven daarnaast ook inzicht in de instroom en uitstroom in het onderwijs en de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt ten aanzien van de vraag (vacatures) en hoeveel mensen er nu werkzaam zijn. Voor concrete voorbeelden kunt u de onderwijs-arbeidsmarktmonitor over ICT’ers en over de chemiesector  raadplegen.
  • Effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt
    Digitalisering en technologisering in zijn algemeenheid zouden een grote impact hebben op de toekomstige arbeidsmarkt. Volgens de diverse voorspelingen gaan banen hierdoor verdwijnen en ook veranderen. Dialogic kan zowel met kwantitatieve als meer kwalitatieve onderzoeksmethoden de veranderingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen. Zo hebben wij een tool ontwikkeld waarmee we (nagenoeg) automatisch vaardigheden in vacatureteksten in kaart kunnen brengen en ontwikkelden we eerder een Functie Impact Analyse-instrument.
  • Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid
    Om bij te kunnen blijven op de arbeidsmarkt is het van belang dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Dialogic kan hierbij ook ondersteuning bieden door middel van kwalitatief onderzoek (bijv. onderzoek naar de behoefte van kortdurende scholing bij bedrijven) en kwantitatief onderzoek (bijv. monitor om duurzame inzetbaarheid in een sector in kaart te brengen).
meer weten over arbeidsmarkt? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.