Nino van Sambeek

(Research assistant)
  • Thema's
  • Wetenschaps- en innovatiebeleid
  • Finance
  • Data science

Sinds September 2021 werk ik bij Dialogic als research assistent en heb ik mijn studie een half jaar stopgezet om ervaring op te doen op de werkvloer. Aan de Technische Universiteit Eindhoven volg ik de masteropleiding Innovation Sciences waarin ik mij bezighoud met beleidsonderzoek, globalisatie en duurzaamheid. Daarvoor heb ik de Bachelor Psychologie en Technologie gedaan en heb ik kennis opgedaan over de interactie tussen technologie, de mens, en maatschappij. Tijdens mijn bachelor heb ik ervaring opgedaan in kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Voor mijn Bachelor Eind Project heb ik een dataset ontwikkeld voor open acces peer reviews door middel van data scraping en data mining. Hieruit bleek dat wetenschappers elkaar positievere peer reviews geven wanneer ze de reviews ondertekenen (als bekend is wie de peer review heeft geschreven i.p.v. anoniem).

Naar overzicht