Marenne Massop

(Onderzoeker / adviseur)
  • Thema's
  • Wetenschaps- en innovatiebeleid
  • Duurzaamheid & energietransitie
  • Grafisch ontwerp

Als onderzoeker en adviseur bij Dialogic houd ik me voornamelijk bezig met beleidsonderzoek in de domeinen energie, klimaat en innovatie. Zo help ik beleidsmakers bij het evalueren en ontwikkelen van beleid dat beoogt de energietransitie te bevorderen en innovatie te stimuleren. In dit kader heb ik gewerkt voor diverse ministeries (o.a. EZK, IenW, OCW), provincies en gemeenten.

Naast mijn onderzoeks- en adviestaken ben ik binnen Dialogic verantwoordelijk voor de visuele weergave van ons onderzoek en advies. Ik ondersteun mijn collega’s bij de vormgeving van rapporten en maak op verzoek van opdrachtgevers visuele rapportages en infographics.

Voor mijn indiensttreding bij Dialogic heb ik een master in Energy Science afgerond aan de Universiteit Utrecht, alsook een bachelor in Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Maastricht. Als afstudeerproject heb ik samen met Dialogic onderzocht of sociaal-demografische data gebruikt kan worden om burgerparticipatie in de energietransitie te bevorderen.

Naar overzicht