Frank Bongers

(Principal consultant)
  • Thema's
  • (Beleids)evaluatie
  • Wetenschaps- en innovatiebeleid
  • Openbaar bestuur

Frank is gespecialiseerd in het evalueren van overheidsbeleid. In de afgelopen 25 jaar voerde hij enkele honderden opdrachten uit vooral in het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid en (in minder mate) in de domeinen van cultuur, veiligheid en omgeving. Deze opdrachten betreffen zowel beleidsevaluaties als programma-, instrument- en instituutsevaluaties. Een internationaal component in zijn werk is de ondersteuning van internationale evaluatiepanels voor wetenschappelijke instituten. Frank is een allround projectleider en richt zich steeds vaker op (strategische) advisering. Opdrachtgevers betreffen zowel ministeries, provincies, uitvoerings- en kennisinstellingen als Vlaamse departementen.

Hij is goed bekend met het verrichten van projecten binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in het bijzonder en met de werking van het openbaar bestuur in het algemeen. Deze ervaring komt voort uit projecten voor de Rijksoverheid en eerdere functies als concernadviseur informatiebeleid bij de provincie Noord-Brabant en als extern lid van enkele lokale rekenkamers en een Provinciale Statencommissie Beleidsevaluatie.

Frank promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op een door TNO gefinancierd onderzoek op het snijvlak van beleid, technologie en groepsbesluitvorming. Hij heeft veel ervaring met onderzoek naar digitalisering van samenleving. Aan de Universiteit van Manchester volgde hij een korte cursus over het evalueren van innovatie- en wetenschapsbeleid. In zijn opleiding lag de nadruk op (kwalitatieve) methoden en technieken voor het ontwerpen en analyseren van beleid, bijvoorbeeld spelsimulaties, scenario-ontwikkeling en andere interactieve werkvormen.

Met de Universiteit Gent organiseerde hij tien jaar lang (tot 2022) jaarlijks een seminar over beleidsonderzoek. Hij publiceerde in vakbladen (o.a. Beleidsonderzoek Online, Bestuurswetenschappen, Openbaar Bestuur en het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement).

Buiten mijn werk vertoef ik graag in een museum voor beeldende kunst, in de keuken of met mijn neus in een geschiedenisboek.

Naar overzicht