Data science & AI

Dialogic ontwikkelt en implementeert verschillende innovatieve methoden voor dataverzameling, data-analyse en (interactieve) visualisatie van data op dashboards.

Naast de meer ‘traditionele’ onderzoeksmethoden en kwantitatieve modellen maken wij gebruik van machine learning en AI (kunstmatige intelligentie) om onze klanten te voorzien van de juiste inzichten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van voorspellende modellen, het automatisch herkennen van objecten op foto’s, of het ontwikkelen van taalmodellen waarmee de computer onze taal ‘begrijpt’.

In de regel gaat het hier om maatwerk: we maken een datamodel (en/of tool) om bepaald strategisch advies uit te voeren, of we zetten deze methoden in voor onderzoeksdoeleinden.

Onze oplossingen op basis van data science & AI

De exponentiële groei van de kracht van computers in de afgelopen decennia heeft het mogelijk gemaakt om steeds meer taken die voorheen aan mensen voorbehouden waren, te automatiseren. Daarbij ging het tot nu toe veelal om harde, wiskundig te beschrijven uitdagingen.  Met machine learning en artificial intelligence kan de rekenkracht nu ook worden ingezet voor meer ‘menselijke’ taken. Zelflerende algoritmes worden bijvoorbeeld ingezet om bijvoorbeeld medische foto’s te beoordelen, om spraak te begrijpen, en om fraude op te sporen.

Dialogic beschikt over een uitgebreide verzameling van machine learning en AI-algoritmes om ingewikkelde vraagstukken mee op te pakken. We zijn daarmee in staat om state-of-the-art technieken in te zetten in onze onderzoeks- en adviesprojecten.

Taal begrijpen en teksten herkennen

Dialogic zet AI in om uit grote hoeveelheden tekst gestructureerde informatie te verkrijgen. Een eenvoudig voorbeeld is het indelen van onderwijsvacatures naar categorie. De titels van vacatures volgen geen vaste structuur en bevatten vaak ruis. Met een eenvoudig neuraal netwerk kunnen we de vacatures op basis van titel classificeren naar categorieën, met meer dan 89% accuraatheid. Probeer het hieronder zelf!

Tekstmining

Om teksten automatisch te kunnen begrijpen dient het algoritme een goed begrip van taal te hebben. Onderstaande toont een model dat wij hierbij gebruiken en dat de relaties tussen Nederlandse woorden kan vertalen naar bruikbare constructen.

De Nederlandse AI Coalitie

Dialogic is partner in de Nederlandse AI Coalitie. De coalitie is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

meer weten over data science & ai? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.