Privacyverklaring

Op deze website (dialogic.nl) worden de volgende gegevens verzameld:

  • We verzamelen statistieken over hoe onze website wordt gebruikt (denk hierbij aan gegevens over welke pagina’s worden bezocht, hoe lang deze worden bekeken, of er wordt doorgeklikt, et cetera). Deze statistieken worden anoniem verzameld en verwerken we op ons eigen statistiekenplatform. Als je in je webbrowser hebt aangegeven dat je niet gevolgd wil worden (‘Do not track’-header), zullen we je bezoeken niet meenemen in onze statistiekenverzameling.
  • We houden alle verzoeken aan de website bij (inclusief IP-adres en datum/tijd) bij in logbestanden. Deze zijn nodig om technische- of beveiligingsproblemen met de website te kunnen onderzoeken, en worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt. Deze bestanden worden maximaal 31 dagen bewaard.
  • Als je voorkeuren aangeeft op de website (bijvoorbeeld voor de lichte of donkere versie), dan slaan we deze voorkeur op in een cookie (en doordat we hiervoor een cookie gebruiken hoeven we je niet te identificeren of te volgen!).
  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geef je je e-mailadres aan ons door. Deze slaan we op om je de nieuwsbrief te kunnen sturen, tot je je weer afmeldt.
  • Als je inlogt op de website (alleen voor medewerkers van Dialogic en/of samenwerkingspartners) plaatsen we een cookie om je te identificeren, en dan worden er wél persoonsgegevens verwerkt. In dit geval worden hier vooraf separaat afspraken over gemaakt.

We plaatsen geen cookies voor identificatie of tracking.

Op andere websites van Dialogic (o.a. diadashboard.nl, dialogiconderzoek.nl) kunnen andere gegevens worden verzameld en maken we mogelijk wel gebruik van cookies voor identificatie. Lees op de betreffende websites daarom de bijbehorende privacyverklaring.

Je rechten

Op grond van de wet heb je een aantal rechten ten aanzien van je persoonsgegevens (dit geldt in het algemeen voor persoonsgegevens die wij verwerken):

  • Je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens we voor jou hebben geregistreerd (dit heet het recht op inzage).
  • Als je persoonsgegevens niet juist zijn, moeten wij die op jouw verzoek herstellen (het recht op correctie).
  • Je hebt het recht je persoonsgegevens door ons geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen (recht op verwijdering).
  • Je mag ons te allen tijde vragen de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten (het recht van beperking).
  • Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Onderzoeks- en adviesbureau Dialogic innovatie & interactie (hierna: Dialogic) is verwerkingsverantwoordelijk. Wij zijn te bereiken via de volgende contactgegevens:

Dialogic innovatie & interactie
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming en het management
Hooghiemstraplein 33
3514 AX Utrecht
030-2150580, info@dialogic.nl