Onderwijs

Goed onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde voor de sociale en economische ontwikkeling van onze samenleving. Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt begint met onderwijs waarbij jongeren de juiste vaardigheden en kennis meekrijgen om tegemoet te komen aan de vraag van werkgevers. Dialogic voert op diverse onderwijsthema’s onderzoek uit. Hieronder is een aantal voorbeelden weergegeven.

 • Monitoring en evaluatie van onderwijsbeleid
  Voor de verantwoording van overheidsbeleid is goede monitoring en evaluatie wenselijk. Dialogic heeft de afgelopen jaren diverse onderwijsbeleidsinstrumenten geëvalueerd, zoals het Regionaal Investeringsfonds mbo en het Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen.
 • Digitalisering van onderwijs
  Digitalisering geeft het onderwijs veel kansen, maar ook veel uitdagingen. Dialogic voert regelmatig verkennend en evaluerend onderzoek uit naar gebruik van AI, data-gedreven ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijs en toetsing, in opdracht van onder meer OCW, SURF, MBO Digitaal en Kennisnet. Voorbeelden zijn de tussenevaluatie van het Versnellingsplan, de impactmeting van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs en het onderzoek naar de Landelijke digitaliseringsvisie voor mbo en ho .
 • Haalbaarheidsonderzoek nieuwe opleidingen
  Bij het opzetten van een nieuwe opleiding in het hoger onderwijs moet de macrodoelmatigheid van de opleiding worden aangetoond bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Oftewel of er behoefte is vanuit zowel de arbeidsmarkt als studenten naar de nieuwe opleiding. Dialogic heeft diverse hoger onderwijsinstellingen in Nederland hierbij ondersteund. Wij zetten hierbij verschillende onderzoeksmethoden in zoals het analyseren van (trend)rapporten, interviews met werkgevers/partijen uit het veld, enquêtes onder studenten alsmede het analyseren van vacature-data. Zeker met een vacature-onderzoek kan op een laagdrempelige manier de arbeidsmarktbehoefte in kaart worden gebracht.
 • Sustainable Development Goals in het onderwijs
  In samenwerking met de Erasmus Universiteit heeft Dialogic een tool ontwikkeld waarmee op basis van kunstmatige intelligentie wordt bepaald aan welke sustainable development goals wetenschappelijke artikelen bijdragen.
meer weten over onderwijs? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur