Cultuur en media

Cultuur wordt wel eens bestempeld als het cement dat een samenleving bindt. Vanuit deze gedachte streeft de overheid ernaar dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot een cultuur van hoge kwaliteit. Dat aanbod moet bovendien pluriform zijn, of het nu om boeken, musea of poppodia gaat. Dat is een reden dat de overheid van landelijk tot lokaal cultuurinstellingen (financieel) ondersteunt. Ook wat betreft media streeft de overheid naar een pluriform en toegankelijk aanbod. Tegelijk zijn cultuur en media dynamisch. Cultuur verandert als gevolg van bijvoorbeeld inbreng van nieuwe generaties, terwijl media sterk onder invloed staat van digitalisering. Verder krijgt de creatieve sector steeds meer aandacht als een sector die voor economische en stedelijke dynamiek kan zorgen. Dialogic voert op verschillende vlakken projecten uit in dit domein.

meer weten over cultuur en media? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant