Digitalisering

De samenleving en economie digitaliseren in hoog tempo. Het internet of things, virtualisering en machine learning zorgen voor grote veranderingen in de manier waarop we met informatie omgaan, en de manier waarop we met elkaar communiceren. Nieuwe technologieën hebben een grote impact op bedrijfsprocessen en business modellen. De informatiesamenleving brengt tot slot allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy en veiligheid.

  • Technologieverkenningen
    De continue ontwikkeling en introductie van nieuwe digitale technologie leidt tot nieuwe kansen en impact op de samenleving en economie. Dialogic helpt beleidsmakers bij hun vragen over digitale technologieën met toekomstvisies en -verkenningen.
  • Data science en AI
    Dialogic adviseert overheden en bedrijven over strategische informatievoorziening en het strategisch gebruik van data. Wij beschikken over een uitgebreide verzameling van machine learning en AI-algoritmes om ingewikkelde vraagstukken mee op te pakken. We zijn daarmee in staat om state-of-the-art technieken, zoals tekstclassificatie en tekstmining, in te zetten in onze onderzoeks- en adviesprojecten.
  • Digitaliseringsstrategieën
    Dialogic helpt gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden om de kansen van digitale technologie en data te vertalen in digitaliseringsstrategieën en visies op Smart Cities, vertrekkend vanuit maatschappelijke opgaven, publieke taken of het economisch vestigingsklimaat.
meer weten over digitalisering? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner