Modelcontracten R&D-samenwerking

Binnen het Vlaamse innovatiesamenwerkingsprogramma (VIS-besluit) is het voor samenwerkingsverbanden, waaronder collectieve centra, mogelijk om jaarlijks voorstellen in te dienen voor collectief onderzoek (CO), technologische dienstverlening (VIS-TD) en innovatiestimulering (VIS-RIS en VIS-TIS). Bij de uitvoering van projecten kan besloten worden om samen te werken met andere (onderzoeks)instellingen, zoals competentiepolen, strategische onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen.

Om innovatiesamenwerking te stroomlijnen is er een groeiende behoefte aan samenwerkings- en contractmodellen. Die modellen kunnen dienen om contractonderhandelingen en, in het verlengde daarvan, het VIS-project zelf efficiënter te doen verlopen. Ook kan onduidelijkheid over het vervolgtraject weggenomen worden: wie speelt een rol bij implementatie? Bij wie liggen intellectuele eigendomsrechten?

Dialogic beschrijft in opdracht van VLOOT (Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers) zes vormen van R&D & innovatiesamenwerking. Ook worden bijbehorende modelcontracten opgesteld. Drie juridische experts ondersteunen Dialogic bij het opstellen van die contracten.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  30 september 2009
 •  
 • Projectnummer
  2008.099
 • Opdrachtgever(s)
  VLOOT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner