Internationale benchmark van de kennisfunctie voor omgevingsbeleid

Voor het Vlaamse Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hebben we een vergelijkende studie gedaan naar de wetenschappelijke ondersteuning, monitoring en beleidsevaluatie van het omgevingsbeleid in Vlaanderen en omringende regio’s en landen (Finland, Hauts-de-France, Noordrijn-Westfalen, Nederland en Wallonië). Wetenschappelijke onderbouwing is van belang voor een goede voorbereiding, evaluatie en -bijsturing van het omgevingsbeleid. Met deze benchmark hebben we zowel de bestuurlijke, financiële als organisatorische aspecten in kaart gebracht.

Een greep uit de onderzoeksvragen:

 • Hoe is de kennisfunctie van het omgevingsbeleid georganiseerd in Vlaanderen en in de benchmarklanden en -regio’s?
 • Welke partijen zijn betrokken en wie heeft welke rol?
 • Hoe krijgt de onderzoeksprogrammering vorm?
 • Hoeveel publieke middelen zijn er jaarlijks beschikbaar voor de kennisfunctie en hoe worden deze middelen ingezet?
 • Welke typen onderzoek zijn meer/minder dominant (extern/intern, toegepast/wetenschappelijk, publiek/privaat, etc.)?
 • Wat zijn de sterktes en zwaktes van de kennisfunctie in het omgevingsbeleid van Vlaanderen ten opzichte van de benchmarklanden en -regio’s?
 • En wat zijn de kansen en bedreigingen?
 • Hoe zou de effectiviteit en efficiëntie van de kennisfunctie in het omgevingsbeleid verbeterd kunnen worden?
 • Projectnummer
  2021.214
 • Opdrachtgever(s)
  Departement Omgeving van de Vlaamse overheid
  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant