Evaluatie van VABB-SHW

Voor het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie heeft Dialogic in de periode mei – oktober 2022 een evaluatie uitgevoerd van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). In het VABB SHW worden bibliografische gegevens opgenomen van wetenschappelijke publicaties in het domein van de Sociale en Humane Wetenschappen (SHW). Het betreft publicaties afkomstig van onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit en die niet verwerkt zijn in Web of Science (WoS).

Het wetenschappelijk beheer van het VABB-SHW is in handen van het Gezaghebbende Panel, het technische beheer ervan is in handen van (de afdeling Antwerpen van) het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM-Antwerpen) en de administratieve ondersteunding van het Gezaghebbende Panel wordt ingevuld door (een medewerker van) de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het VABB-SHW is statisch en wordt eenmaal per jaar geüpdatet.

  • Projectnummer
    2022.060
  • Opdrachtgever(s)
    Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Vlaamse Oveheid
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur