Evaluatie van ECOOM

Voor het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueert Dialogic het Expertisecentrum voor Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). ECOOM is een virtueel samenwerkingsverband van entiteiten/onderzoeksgroepen bij de vijf universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Om dit samenwerkingsverband vorm te geven, hebben de associaties met betrekking tot ECOOM een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

De doelstelling van ECOOM is het ontwikkelen en onderhouden van een performant en toegankelijk systeem van wetenschaps-, technologie- en innovatie-data, methoden en indicatoren. Het doel hiervan is in eerste instantie om de Vlaamse overheid te voorzien van actuele en relevante statistieken over de prestaties van Vlaanderen in de domeinen van wetenschap, technologie en innovatie.

De Vlaamse Regering en de associaties sluiten elke vijf jaar een convenant voor de organisatie van ECOOM. Het huidige convenant bestrijkt de periode 2019-2023. Tijdens de looptijd van het convenant heeft de Vlaamse overheid de opdrachten die met betrekking tot ECOOM door de Vlaamse overheid werden toegekend, bijgesteld en verder werden ook bijkomende opdrachten met betrekking tot ECOOM toegekend. Dit alles werd vormgegeven via vier addenda aan het convenant. Uit deze addenda, het lopende convenant en het oorspronkelijke W&I-decreet volgen de doelstellingen van ECOOM. Zowel het W&I-decreet als het lopende convenant kondigen ook de noodzaak van een evaluatie van ECOOM aan.

  • Projectnummer
    2023.013
  • Opdrachtgever(s)
    Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Vlaamse Overheid
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Max Kemman
Senior onderzoeker / adviseur