Centraal ticketingsysteem Vlaanderen

In opdracht van Cultuurconnect heeft Dialogic, in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen.

Het onderzoek bestond uit een deskstudie en interviews om bestaande systemen en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland in kaart te brengen. Vervolgens is gekeken naar processen, functionaliteiten, kosten, gebruikstevredenheid en ook naar motieven en drempels tot samenwerking.

De belangrijkste inzichten uit het onderzoek:

  • 41% van de ondervraagde centra deelt het ticketingsysteem met een gemeentelijke dienst.
  • Minstens 70% van de centra wenst wel een koppeling van het ticketingsysteem met andere (externe) systemen, maar dat wordt op dit moment nog maar weinig toegepast. In die gevallen is het ticketingsysteem gekoppeld met een boekhoudsysteem (25%), de UiTPAS (17%) of een planningssysteem (13%).
  • 60% van de ondervraagde centra verkoopt al tickets voor andere centra.
  • 80% van de ondervraagde centra is van plan ook in de toekomst tickets te verkopen voor andere centra.

Op basis van deze inzichten hebben we vier scenario’s van toekomstige implementaties ontwikkeld waar Cultuurconnect zich nu over buigt.

Lees meer over het onderzoek op de website van Cultuurconnect.

  • Projectnummer
    2017.118
  • Opdrachtgever(s)
    Cultuurconnect
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner