Over Dialogic

Dialogic is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt aan innovatie-vraagstukken in het publieke domein. Wij ondersteunen overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties door middel van beleidsonderzoek en strategisch advies. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we innovatieve methoden voor dataverzameling, data-analyse en data-visualisatie.

Onze medewerkers hebben veelal een technische, bestuurskundige of economische achtergrond. We stellen onze projectteams zo samen dat we inhoudelijke domeinken-nis verbinden met multidisciplinaire competenties. Waar relevant werken we samen met andere onderzoeksbureaus of externe experts uit binnen- en buitenland.