Melvin Hanswijk

(Onderzoeker / adviseur)
  • Thema's
  • (Beleids)evaluaties
  • Media
  • Finance

Ik heb een economische en juridische achtergrond en houd me bezig met beleidsonderzoek in meerdere domeinen. Door mijn brede ervaring met verschillende domeinen kan ik problemen vanuit verschillende hoeken benaderen, ben ik in staat om verbanden te leggen en kan ik de relevante belangen identificeren en in het oog houden. Ik houd ervan om de diepte in te gaan en vraagstukken grondig te analyseren, om ze vervolgens helder uit te leggen in een tekst of figuur.

Veel van de opdrachten waar ik aan meewerk zijn beleidsevaluaties. Het gaat dan om het bepalen van de daadwerkelijke of verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid van verschillende vormen van overheidsingrijpen, vaak aan de hand van een beleidstheorie. Dit doe ik op uiteenlopende onderwerpen, van fiscale regelingen tot cybersecurity en cultuur. Afgelopen jaren heb ik met name veel onderzoeken gedaan in het mediadomein.

Voor ik begon bij Dialogic heb ik de bachelors Economie & Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid gevolgd, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens heb ik daar de masters Behavioural Economics (cum laude) en Privaatrecht afgerond.

Naar overzicht