Dialogic wint grote tender wetenschaps- en technologiestatistiek

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen brengt al sinds 1994 een tweejarige Monitor uit met alle kencijfers over het Nederlandse wetenschaps- en technologiesysteem, de ‘Wetenschaps- en Technologie Indicatoren’. Dit is ook internationaal een gezaghebbende bron op het gebied van R&D-statistieken. Het onderliggende onderzoek is de afgelopen 16 jaar door het Nederlandse Observatorium van Wetenschap en Technologie uitgevoerd, een samenwerkingsverband van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden en het Maastricht Economic and social Research and training center on Innovation and Technology (UNU-MERIT) van de Universiteit Maastricht.

 nowt_cover

In 2010 heeft OC&W het NOWT-onderzoek opnieuw aanbesteed. De tender is door Dialogic gewonnen. Voor de periode 2011-2014 zal Dialogic dus de WTI-studie opstellen, samen met het Noorse onderzoeksinstituut NIFU STEP.

In de loop van 2011 zal er een nieuwe website voor Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren beschikbaar komen die interactief toegang geeft tot de enorme hoeveelheid data die voor dit project verzameld zal worden.

De WTI-studie 2011-2014 dekt een groot aantal indicatoren op het gebied van wetenschaps- en technologiebeleid. Het bijgevoegde figuur geeft een eerste indruk van de reikwijdte van de studie.

Contactpersoon voor Dialogic is Dr. Pim den Hertog
Contactpersoon voor NIFU STEP is Dr. Gunnar Sivertsen